Studie visar konkurrenskraftig kondition hos nya SARS-CoV-2-varianter kopplat till deras särart i förhållande till identifierade härstamningar

I en nyligen publicerad studie publicerad till medRxiv* Pre-print-server, forskare definierade ett nytt polynukleotidbaserat Distinctiveness-mått för att fånga proteomnivåskillnaderna mellan framväxande allvarliga akuta respiratoriska syndrom coronavirus 2 (SARS-CoV-2) varianter och linjer mot alla tidigare identifierade. Studie: Konkurrenskraften hos framväxande SARS-CoV-2-varianter är kopplad till deras särskiljningsförmåga i förhållande till tidigare linjer från den regionen. Bildkredit: Lightspring/Shutterstock … Read more