Grönt ljus för ny lekplats och gym i Southill

Placeringen av ny ny lekplats skisserad i rött

FINANSIERING för en ny lekplats och utomhusträningsområde i Southill har godkänts av Department of Local Government och projektet kommer nu att gå vidare till det inledande designstadiet.

Southill District Play Area kommer att ligga vid Castle Oaks View, Southill, nära Holy Family Parish Church och Southill Hub Community Centre.

Även om det fortfarande är i ett mycket tidigt skede, är det tänkt att lekområdet kommer att bestå av en lekplats för småbarn och barn upp till tio år samt en rad utomhusträningsutrustning för tonåringar och vuxna.

Området kommer även att innehålla sittplatser, landskapsplanering och offentlig belysning.

Utomhusträningsutrustning och sittplatser föreslås placeras i nära anslutning till, men utanför, lekplatsen för barnen. Detta för att möjliggöra maximal övervakning av barnen av vuxna som använder utrustningen.

Anmäl dig till det veckovisa nyhetsbrevet från Limerick Post

Det kommer att finnas en balans mellan fasta lekredskap och naturliga lekelement som låg gräshög, sand, stenar, stenblock m.m. för att uppmuntra utforskning.

När designteamet har utsetts kommer den övergripande designen att utvecklas i samarbete med det lokala samhället.

Leave a Comment