Studenter söker gym utanför campus eftersom svårigheterna med covid fortsätter


ITHACA, NY—Eftersom gym har öppnat igen efter avstängningar på grund av covid-19, har protokollen fluktuerat beroende på de senaste varianterna och nivåerna av gemenskapsspridning.

Delstaten New York har vacklat med sina krav på gym och antagit maskmandat som försämrades när vacciner blev allmänt tillgängliga bara för att återinföras månader senare på grund av nya varianter och ökade fall.

I en universitetsstad som Ithaca, med en befolkning som fördubblas när studenter är i stan under höst- och vårterminer, var gym på campus tveksamma till att öppna igen, förmodligen för att minska sitt ansvar, trots data som bevisar att gym inte har varit boven i att sprida sjukdomen tack vare vidtagna säkerhetsåtgärder.

Leave a Comment