LNA Santé: dynamisk organisk tillväxt 2021

(AOF) – LNA Santé uppnådde sin aktivitetspunkt för räkenskapsåret 2021 på torsdagskvällen. Således publicerade operatören av Ehpad en total omsättning på 689,7 miljoner euro, en ökning med 20,2% jämfört med 2020. Verksamheten är uppdelad på Operations (635,6 miljoner euro, +21,9% varav +7,2% organiskt) och Fastigheter (54 miljoner euro) euro, +3,1 %). Koncernen har därför överträffat sitt omsättningsmål på 625 miljoner euro för 2021.

“Under 2021 fortsatte LNA Santé omvandlingen av sina anläggningar som planerat genom specialisering av erbjudanden, riktade kapacitetsförlängningar och ökad fyllning av sina anläggningar”, kommenterade Jean-Paul Siret, VD för LNA Santé. .

“Den starka omsättningstillväxten baseras på en gradvis och kontinuerlig återhämtning av uthyrningsgraden, genomförd sedan början av räkenskapsåret 2021 med ett högt bidrag från förvärv och detta utan att ge efter för kortsiktig press”, tillade han.

För innevarande år förutspår LNA Santé en organisk tillväxt i sin aktivitet på mer än +4%, åtföljd av en relativ stabilitet i dess operativa resultat.

© AOF

AOF-informationen som återges på Capital.fr är hämtad från AOFs informationstjänst. Denna information är skyddad av immateriella rättigheter som innehas av OPTION FINANCE SAS, utgivare av AOFs realtidsinformationstjänst för aktiemarknaden, och dess bidragsgivare. Följaktligen är all reproduktion, kopiering, duplicering, modifiering, överföring, omdistribution, översättning, kommersiellt utnyttjande eller inte, skapande av en hypertextlänk eller återanvändning på något sätt av denna information föremål för föregående skriftligt medgivande från OPTION. FINANCE SAS och dess bidragsgivare. AOF kan nås på följande adress aof@optionfinance.fr OPTION FINANCE SAS samlar in sina uppgifter från de källor som det anser vara säkrast. Men, med förbehåll för sin grova vårdslöshet, garanterar OPTION FINANCES SAS och dess bidragsgivare inte på något sätt frånvaron av fel och defekter, inte ens dolda sådana, inte heller den uttömmande karaktären eller bristen på överensstämmelse för någon som helst användning av dessa data och OPTION FINANCE SAS eller en av dess bidragsgivare, och kan inte hållas ansvarig för några förseningar eller avbrott som kan påverka åtkomsten till dem. Användaren av tjänsten OPTION FINANCE SAS kommer att använda AOF-uppgifterna på egen risk och måste hålla OPTION FINANCE SAS och dess bidragsgivare oskadliga från alla anspråk som härrör från denna användning.

Leave a Comment