Get Moving Monday – Phoenix Fitness of Greenville

SAVANNAH, Ga. (WSAV) — South Carolina State Treasurer Curtis Loftis meddelade i måndags att mer än 615 000 nya fastigheter har rapporterats till statens outtagna egendomsprogram.

Enligt statskassören finns det för närvarande över 750 miljoner dollar i outtagna egendom i hela staten. Exempel på outnyttjad egendom inkluderar vilande bankkonton, outlösta checkar, outtagna försäkringsintäkter och bortglömda insättningar.

.

Leave a Comment